Ulaz u muzej

Bugarski jezik

Bugarski jezik spada u grupu slovenskih jezika. Bugari su sa hrišćanstvom primili staroslovenski kao književni jezik koji se kasnije razvijao kao srednjobugarski (bugarska redakcija), da bi u doba nacionalnog preporoda (XVIII do XIX vek) formirao savremeni bugarski jezik na narodnoj osnovici (istočno bugarski govori). 

Glavne karakteristike fonetike su:

– čuvanje vokala ъ „veliko jer“ u jakom položaju (сън, тъма)
– reflektovanje nazala zadnjeg reda жъ (ръка, път, мъж)

Malo jer Ь daje e (венец, ловец)

Staroslovenski vokal jat daje dva refleksa: e u zapadnim govorima i я (ja) u istočnim govorima.

Čuva se glas л na kraju reči i sloga. Pismo je ćirilično, a pravopis praktično etimološki. Reforma jezika je završena nakon II svetskoj rata.

Vokali se u saveremenom jeziku kada nisu pod akcentom blago redukuju, a, e i o izgovaraju u pravcu i i u. Ispred vokala e i i suglasnici se blago palatalizuju.

Akcenat je espiratoran i pokretan.

Morfološke osobine su: deklinacija je uprošćena, a padeži se izkazuju uz pomoć predloga (analitizam), naručito kod imenica. U pogledu ličnih zamenica čuvaju se padeži. Poređenje prideva je takođe analitično.

Članovanje (post pozitivan član) je bitna karakteristika bugarskog jezika. Član ide uz imenice, prideve, pridevske zamenice i brojeve i označava njihovu određenost u iskazu.

Svojom analitičnom strukturom bugarski se razlikuje od većine slovenskih jezika u sledećem:

– Izgubljena je kategorija infinitiva
– veoma je razvijena konjugacija
– indirektiv je takođe razvijen
– kao i oblik aktivnog particip što se u principu odražava na sintaksički sklop, te na tvorbu sintagmi.

Zbog analitičnosti jezika predlozi imaju veoma aktivnu ulogu. U svakodnenog usmenoj, ali i pisanoj jezičkoj komunikaciji aorist je najfrekventnije vreme. Interpunkcija u složenoj rečenici je gramatičkog tipa. Leksika je u većem delu slovenska, slična srpskom, ali neke reči su dobile novo značenje. Itekao koristan tekst na ovu temu dat je ovde: http://bugarskainfo.com/kultura/nekoliko-cinjenica-o-bugarskom-jeziku/.6.29 avg. rating (63% score) - 31 votes

Dodaj svoj utisak

Zaštite radi molimo vas popunite donje polje: *

Ako želite na skijanje u Bugarsku:

Pratite nas!

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.